Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Physician Assistant (PA)

In onze praktijk werkt een Physician Assistant, ze heet Wendy Schoens

WAT KAN DEZE ZORGPROFESSIONAL VOOR U BETEKENEN?

Er is behoefte aan meer en betere zorg. Mensen worden ouder, de medische problemen complexer en patiënten hebben meer behoefte aan informatie en overleg. De Physician Assistant, kortweg PA, helpt in deze behoefte te voorzien. De PA is opgeleid om zelfstandig bepaalde taken van een arts over te nemen. Daarnaast voegt de PA iets toe, namelijk meer ruimte voor contact en informatieuitwisseling met patiënten. Door de taakverdeling tussen artsen en PA’s kunnen meer patiënten geholpen worden en neemt de patiënttevredenheid toe.

Het kan zijn dat u in plaats van een arts, te maken krijgt met een PA. Vanwege de positieve ervaringen wordt er in Nederland namelijk steeds vaker met PA’s gewerkt. U kunt ze dan ook op veel plekken in de zorg tegenkomen. Bijvoorbeeld bij uw huisartsenpraktijk, het ziekenhuis, de polikliniek, of verpleeghuis.

Voor welke zorgvragen kunt u hulp van een Physician Assistant verwachten?

Het kan zijn dat u voor uw behandeling alleen te maken krijgt met een PA, of met zowel een PA als een arts. Bij ingewikkelde ziektes of ingrepen kan de PA een arts raadplegen.

Een PA kan het volgende voor u doen:

onderzoek doen en uw klachten in kaart brengen

een diagnose stellen

een behandeling bepalen

medicijnen voorschrijven

medische ingrepen verrichten en voorlichting geven

Daarnaast zorgt een PA ervoor dat de zorgverlening soepel verloopt.

De voordelen voor u als patiënt

Uit onderzoek blijkt dat de zorg verbetert door de inzet van PA’s en dat patiënten meer tevreden zijn. De resultaten van recent onderzoek laten zien dat de inzet van PA’s leidt tot:

Betere kwaliteit van zorg

Hoge patiënttevredenheid

Meer doelmatige organisatie van zorg

Minder en kortere wachttijden

Meer tijd voor de patiënt

Als een PA mij behandelt, zie ik dan nog een arts?

Het is niet altijd vanzelfsprekend om bij een arts te komen met een gezondheidsklacht. Het kan zijn dat de PA uw enige behandelaar is. Bij ingewikkelde aandoeningen of ingrepen, kan de PA een arts vragen om mee te kijken. Als u toch liever door een arts gezien wilt worden, kunt u dat bespreken met uw PA. U kunt het ook aangeven als u een afspraak maakt voor een consult of behandeling.

Is de zorg door een PA even goed als de zorg door een arts?

De zorg door een PA is even goed als de zorg door een arts. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken. Alle PA’s hebben een hbo-master opleiding gevolgd.

Hoe weet ik of mijn PA bevoegd is?

Sommige beroepen in de zorg moeten zich registreren in het BIG-register. Zij mogen hun beroep alleen uitoefenen als ze in het BIG-register staan ingeschreven. Dat geldt ook voor de PA. In het BIG-register kunt u opzoeken of uw PA geregistreerd is. Meerinformatie hierover staat op de website www.bigregister.nl

Heeft een behandeling door een PA invloed op mijn eigen risico?

Net als de zorg door een arts, is de zorg door een PA verzekerde zorg. Het maakt dus financieel gezien niet uit of u door een PA of door een arts wordt behandeld.

 

Voor meer informatie ga naar www.zorgmasters.nl/patient