Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Veelgestelde vragen

 • Verzekering/ Kosten
  • Ik heb een nieuwe verzekering, moet ik laten weten?

   Neen, wijzigingen op dat vlak zijn bij ons automatisch aan ons doorgegeven. maar we zijn niet op de hoogte van uw "pakketten". Of u aanvullend verzekerd bent en waarvoor precies, is ons niet bekend. Dat maakt voor de huisartsgeneeskundige zorg ook eigenlijk niet uit. Die zit- ook operaties en ingrepen door de huisarts- in ieders basispakket. Zo ook de hulp door onze praktijkondersteuners.

  • Moet ik betalen als ik niet kom opdagen zonder bericht?

   Ja , we rekenen een zg. wegblijftarief van 15 euro per consult. (30 euro voor een afgesproken dubbel consult). Als u zonder bericht niet naar een spreekuur komt.

 • Deze site
  • Wachtwoord van patientenopgeving

   Kan ik voor meerdere mensen in mijn gezin accounts aanmaken voor de patienten omgeving ( voor e-consults etc.)?

   Ja dat kan maar maak dan per persoon een uniek wachtwoord aan. Je kunt best allemaal hetzelfde emailadres gebruiken ,maar het wachtwoord moet per persoon verschillend zijn.

  • Kan ik meerdere bestanden per Econsult toevoegen

   Neen, dat kan helaas (nog) niet. Als u meerdere bestanden ( bijvoorbeeld foto's ) wilt versturen moet u meerdere econsulten aanmaken. Of- als u handig bent met computers- de foto's bewerken tot één grote foto.

  • Hoe kom ik bij herhaalrecepten en e-consulten?

   Door rechtsboven bij INLOGGEN " inloggen voor patienten" te klikken. U dient zich eerst te registreren. Die registratie wordt gecontroleerd door de assistentes. Dit neemt ongeveer 2 werkdagen in beslag. Alleen voor patienten van huisartsenpraktijk Keulemans & Geelen is dat gesloten deel namelijk toegankelijk.

   Heeft u problemen met inloggen? Bel dan de praktijk.

  • Ik kan niet meer inloggen.

   Als u problemen ondervindt met inloggen bel dan de praktijkassistentes. Er zijn niet vaak problemen met inloggen ,maar als ze er zijn heeft het er vaak mee te maken dat de gebruiker een nieuw email adres heeft, dat bij ons niet bekend is. ben u recent gewisseld van provider?

   Wachtwoord vergeten?  Bel de praktijk , u krijgt dan binnen 24 uur een nieuwe toegestuurd.

  • Wie onderhoudt deze website?

    

   Dat doen we zelf. Alleen de nieuws-items in de rechterkolom komen van een server. We proberen de nieuwsitems in de middenkolom zo relevant mogelijk te houden voor mensen die in de Reeshof wonen. Mocht er een fout op de site staan of een ongelukkige passage (of een dt-fout ...), laat het ons dan alstublieft weten via het contactformulier.

 • Apotheek
  • Krijg ik een papieren recept mee als ik van de dokter kom?

   De recepten die de dokter voorschrijft, maar ook de recepten die u telefonisch of via de website herhaalt, worden digitaal doorgestuurd naar de apotheek. U hoeft dus niet langs de assistente om een receptenbriefje op te halen. U kunt gewoon naar de apotheek gaan. Het recept ligt daar klaar.

  • wat is Uitwisseling Medische Gegevens (Opt-IN)

   Als u in het weekend of ´s avonds plotseling terecht komt bij de waarnemend huisarts , dan kan deze via de het beveiligde netwerk van de zorginfrastructuur uw medische gegevens uw informatie opvragen als dat nodig is voor uw behandeling.  Wij mogen uw medische gegevens niet zomaar  ter beschikking stellen aan de huisartsenpost  via dit netwerk. Dat kan alleen met uw toestemming. Bij een bezoek aan onze praktijk zullen wij u daarom om uw toestemming vragen. U leest meer over het geven van toestemming op www.vzvz.nl/informatiepunt.

  • Is een internetapotheek veilig?

    

   Mensen die hun (chronische) medicatie halen bij een internetapotheek zeggen dit vaak niet, of durven dit niet te zeggen bij hun eigen apotheek. Patiënten zijn zich er onvoldoende van bewust dat de medicatiebewaking bij de eigen apotheek hierdoor niet uitgevoerd kan worden. De gebruikelijke dubbelcheck van het voorschrift van de arts vindt niet plaats. Bij magistrale receptuur, spoedeisende medicatie en in het weekend blijven patiënten echter aangewezen op hun eigen apotheek en daardoor ontstaan er gaten in het medicatiedossier.

   Vaak wordt als argument het gebruiksgemak aangehaald, maar vergeet niet dat de apotheken in de Reeshof uw medicijnen gerust willen opsturen naar u, als u erom vraagt. 

  • Hoe werkt elektronische medicatiebewaking?

    

   Ons computer systeem heeft - voor de medicatie- een link met dat van de apotheken in de Reeshof en met alle andere huisartsen in de wijk. Hierdoor wordt uw medicijnlijst steeds gesynchroniseerd. Als een waarnemend huisarts een medicijn uitschrijft dat niet compatibel is met een tablet dat u reeds gebruikt, dan geeft de computer een waarschuwingssignaal aan die voorschrijvend huisarts. Ook als we weten dat u bijvoorbeeld zwanger bent, reageert de computer op het ogenblik dat er een medicijn dreigt te worden uitgeschreven dat niet ingenomen mag worden tijdens de zwangerschap of de borstvoedingsperiode.

 • Privacy
  • Ik wil graag dat een deel van mijn dossier wordt afgesloten

   Alleen artsen kunnen in uw dossier kijken. En dan nog alleen in waarneem situaties. Centralistes op de huisartsenpost of assistentes van de apotheek dus niet. Ook huisartsen die niet aan de Reeshof waarneemgroep deelnemen niet. Dat wordt geborgd en er komt melding van als iemand uw dossier heeft ingezien. Maar soms wilt u iets zeer persoonlijks liever ook niet in de waarneming bekend hebben. Dat heeft medische risico's! Maar het kan wel. Praat erover met ons als u dit geregeld wilt hebben.

  • Kan ik gegevens opvragen over familieleden?

   Nee uit principe niet. De regel is:

   Uitslagen worden alleen medegedeeld aan de patiënt zelf, aan diens wettelijk vertegenwoordiger of nadat toestemming is verleend door de patiënt (mondeling of schriftelijk)

    

  • Kan ik mijn dossier inzien?

   Inzage in uw dossier U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG: KNMG Inzage medisch dossier

    

   Na overlijden

   Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

    

   Afspraak maken voor inzage in dossier

   Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

    
  • Ik wil graag een kopie van mijn dossier . Kan dat?

   Kopie medisch dossier

   Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente. U kunt uw aanvraag doen door gebruik te maken van de voorbeeldbrieven van de NPCF. Het verstrekken van een kopie duurt minimaal een week.

   Kosten

   Het aanvragen van afschriften van het medisch dossier brengt kosten met zich mee; tot 100 kopieën €0,23 per kopie tot een maximum van €4,50 per verzoek.

   Legitimatie

   Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Voor meer informatie over 'Inzage in uw dossier' kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl

  • Overdracht van mijn dossier naar een nieuwe huisarts, hoe gaat dat?

   Overdracht van uw dossier

   Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat de oude huisarts het dossier overdraagt aan de nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts). 

Bij het uitschrijven bij uw huisarts kunt u uw dossier naar ons laten opsturen. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier.

  • Hoe is mijn privacy gewaarborgd in de praktijk?

    

   Uw gegevens en uw geheimen moeten wij goed beschermen. Ons beroep en de traditie van ons beroep ( o.a. het beroepsgeheim) staan bij ons hoog inhet vaandel.

   In Europa zijn nu strengere beveiligingsregels voor digitale gegevensverwerking ingevoerd. Hierdoor moeten alle bedrijven in heel de EU strengere procedures hanteren. Dat doen wij ook.

   In onze privacyverklaring leggen we dit nog wat verder uit:

    

   Privacyverklaring

  • Ik ga verhuizen; Hoe gaan mijn gegevens naar mijn nieuwe huisarts?

    

   Als u een nieuwe huisarts heeft gevonden, geef dan uw nieuwe woonadres en de naam van de nieuwe huisarts en zijn/haar adres door aan de assistentes.

   Wij sturen het papieren deel van het dossier en het archief dan per post door naar die betreffende collega. Het digitale deel ( het grootste deel) gaat per beschermde mail naar de collega toe.

    

  • Kan een waarnemend arts in mijn dossier kijken?

    

   U moet weten dat uw medisch dossier, onder strikte voorwaarden en bovendien zeer beperkt, kán worden ingezien door artsen op de Huisartsenpost. Ons systeem is namelijk sinds 2007 gekoppeld aan dat van de Tilburgse Huisartsenpost. Dit heeft veel voordelen, maar toch kan het zijn dat u hier geheel of gedeeltelijk bezwaar tegen wilt maken. Neem in dat geval contact op met de assistentes van onze praktijk, er is namelijk van alles mogelijk qua computer-instellingen betreffende uw privacy. voor meer info klik hier

   De andere huisartsen in de reeshof (12) kunnen in onze afwezigheid in ons systeem. Zo zijn ze op de hoogte van uw voorgeschiedenis en medicatiegebruik. Ook zijn de apotheken gekoppeld , maar zij kunnen alleen maar in de medicatielijst kijken.

   Als een andere arts in ons systeem heeft "gekeken" krijgen wij daar altijd bericht van. Zowel van de huisartsenpost als van de directe waarneemgroep.

 • Formulieren
  • Ik heb prostaatklachten

   Voor mannen met plasklachten.

   Vul voor het spreekuur deze vragenlijst in:

   Vragenlijst prostaatklachten 

  • Ik heb een blaasontsteking (Cystitis)

   Vul de vragenlijst in en lever die met een vers urinestaal in bij de assistentes. Op deze manier bespaart u wachttijd.

   z.g. "midstream-urine" is het beste :

   Plas eerst een beetje in de wc.Plas daarna een kleine hoeveelheid in een schoon potje.Plas daarna de rest uit in de wc.

   Vragenlijst blaasontsteking

  • Ik heb een medische verklaring nodig

   Onze artsenvereniging, de KNMG, stelt zich op het standpunt dat een goede verhouding tussen een arts en een patiënt nooit onder druk mag komen te staan door de invloed van andere partijen. Om die reden adviseert de KNMG alle artsen om geen verklaringen af te geven over de eigen patiënten. Zo kunnen artsen onafhankelijk blijven.

   Dit is natuurlijk prettig, wanneer het in uw belang is. Zo mogen we nooit iets zeggen of schrijven naar werkgevers, de buren, de verzekeraar of noem maar op. Soms is het echter vervelend voor u. Een reisannuleringsverzekering eist bijvoorbeeld een artsenverklaring. De school wil een verzuimbriefje van de huisarts. Ook dit mogen we niet afgeven.

   Er is een uitweg: u kunt altijd zelf om een computeruitdraai vragen, waarop uw medische gegevens staan.

    

   Lees hiernaast uitleg van de KNMG en wat u dus wél kunt doen  :  gedragsregel   

   Mocht u hierna nog vragen hebben bel dan gerust met de praktijk.

 • Herhaalrecepten
  • Recepten bestellen via deze site hoe werkt dat?
   /

   /

   Herhaalrecepten kunt u bij ons op 3 manieren bijbestellen

   1) Kom naar de praktijk en herhaal het recept, het recept ligt de eerst komende werkdag na 15 uur klaar.

   2) Bel de praktijk en kies de 2 in het menu en spreek uw herhaalrecept duidelijk in. Klaar volgende werkdag

   3) Registreer u via deze site, en onthoud uw wachtwoord. Hiermee kunt u vervolgens steeds uw recepten bijbestellen. Ook via deze weg ligt het recept de eerstvolgende werkdag na 15 uur klaar bij uw apotheek

    

  • Hoe vraag ik een herhaalrecept aan?
   /

   /

   Dat kan op vier manieren:

    

   1. Internet : U kunt zich aanmelden via deze site voor de herhaalreceptenmodule. Na het registreren kunt u met uw wachtwoord uw recepten bijbestellen
   2. Telefoon : Spreek het recept en uw naam duidelijk in op de receptenlijn (keuze 2 in het telefonisch keuzemenu)
   3. Telefoon : Bellen met de assistente kan ook (liefst voor 10 uur)
   4. Aan de Balie :Kom met de lege verpakking naar de assistente-balie

    

    

 • Wist U dat ?
  • 's avonds bloed prikken
   /

    

   ...onze praktijk een prikpost heeft die buiten kantooruren geopend is?

  • Bloeduitslagen

    

   Voor uitslagen van onderzoeken moet u altijd zélf bellen. Wij bellen ze niet door aan U. Dat is organisatorisch te moeilijk om te regelen. Bloeduitslagen zijn normaalgesproken 2d na de bloedprik binnen, maar andere uitslagen zoals uitstrijkjes worden pas tussen de 4 en de 6 weken na het onderzoek bekend.

  • ECG (hartfilmpje)

   Onze praktijk is bevoegd ECG onderzoek te verrichten.

  • Uw voicemail meldtekst duidelijk moet zijn?

   Medische informatie delen per voicemail kan, maar moet wel zorgvuldig

   Het komt helaas nog voor dat mensen hun de meldtekst- die opbellers te horen krijgen bij afwezigheid- niet op orde hebben. Hierdoor krijgen wij als we u opbellen alleen het telefoonnummer te horen of helemaal niks. Wij kunnen dan - na de piep- geen bericht in spreken omdat we niet hebben kunnen vaststellen of we úw eigen voicemail inspreken of die van iemand anders. GSM-nummers veranderen bijvoorbeeld nog wel eens van eigenaar.

   Als we gegevens zouden inspreken op de voicemailbox van iemand anders dan de patient, verbreken we ons beroepsgeheim formeel gezien. Daarom spreken we in geval van onduidelijkheid alleen een algemene tekst in met de vraag of de praktijk wordt opgebeld. Maar let op: hierdoor kan tijdsverlies ontstaan.

   Advies: Zorg voor een duidelijke meldtekst. Bijv: "dit is de voicemail van Jan Janssen, spreek een bericht in na de piep..."

  • Zelf bellen voor uitslagen. Wij bellen niet...

   Heeft u een bloedprik gehad en wacht u op de uitslag? Bel even zelf naar de praktijk. de meest uitslagen zijn binen 2 dagen bekend. ( behalve uitstrijkjes van het bevolkinsonderzoek baarmoederhalskanker)

   Geen nieuws is niet per se goed nieuws!

   In geval van een ernstige uitslag bellen we natuurlijk wel, maar er zijn veel uitslagen met een "middelmatige urgentie", die toch erg belangrijk zijn. 

   bijv. een uitslag waarbij nog wat extra onderzoek nodig is, of een uitslag die voor controle-afspraken moet worden gebruikt.

   Het is logistiek (nog) niet mogelijk dat we daar iedereen voor op te bellen.

    

   Wel zijn we bezig met ideeën over een App hiervoor.

    

  • Waar is dokter Schoenmakers nu?

   Dokter schoenmakers gaat zélf praktijkhouder worden. Hij werkt nu in praktijk "Binnenstad" in het centrum van Tilburg. Het was een langdurige wens van hem om zelf ooit een eigen praktijk te hebben, dat was ons bekend. Het ziet er naar uit dat hij als partner kan aansluiten bij die praktijk. De praktijkhouders van praktijk Binnenstad zijn goede collega's van ons en we wensen hem veel succes en bedanken hem voor de hulp die hij ons jaren heeft geboden!

   Gijs schoenmakers

 • Assistentes
  • Wanneer is het wrattenspreekuur ?

   /

   Wratten kunnen worden aangestipt met stikstof dat is afgekoeld tot -196 graden Celcius. Hierdoor bevriest het wratweefsel en sterft af. Het wratten virus dat zich erin bevindt wordt zo geneutraliseerd. De assistentes hebben de hele week door vloeibaar stikstof tot hun beschikking. U kunt dus de hele week terecht voor een wratten behandeling. Bel even naar de assistente van te voren om een afspraak te regelen.

  • Ik ben van verzekering gewisseld, moet ik dat aan jullie doorgeven?

   Nee, het is niet nodig om uw nieuwe verzekeringsgegevens aan ons te mailen of door te bellen. Dit wordt automatisch aangepast door de landelijke systemen. (VECOZO)

  • Urine onderzoek

   Wist U dat :  Onze assistentes maar een beetje urine nodig hebben om onderzoek op te doen? Een borrelglaasje ongeveer.. Het beste resultaat wordt verkregen met z.g. gewassen mid-stream urine ;was eerst met water uw schaamstreek schoon, plas daarna eerst een beetje in de wc en dan een beetje in het schoongemaakt jampotje, de rest weer in de wc.

  • Moet ik ook een afspraak maken voor de assistente?

   Ja, de assistentes hebben een ook een spreekuur op afspraak. Ook voor kleine handelingen zoals bloeddrukmeten of suikerprikken maakt u liever een afspraak.

  • Waarom vraagt de assistente naar mijn klacht?

   Om beter in te kunnen schatten of een klacht veel of weinig tijd nodig zal hebben op het spreekuur , vraagt de assistente of u de klacht zou willen aangeven waarvoor u komt. Bovendien heeft ze genoeg scholing, coaching en geprotocoleerde bevoegdheid om in te kunnen schatten wat de ernst van de klacht is, zo zou ze er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen de afspraak te veranderen in een spoedvisite.. Maar natuurlijk staat het u vrij de reden van uw bezoek niet te melden, als u dat zou willen.

  • Belt de assistente afwijkende uitslagen aan mij door?

   De meeste mensen weten dit al, maar toch even voor de duidelijkheid; u moet zélf bellen voor al uw uitslagen, wij bellen in de regel nooit hiervoor naar u. De meeste uitslagen laten 3 werkdagen op zich wachten. Maar soms is de wachttijd wat langer (bij uitstrijkjes bijvoorbeeld 4 tot 6 weken!).

 • Allerlei
  • Hoe staat u tegenover Gardasil, het vaccin tegen baarmoederhalskanker?

   Zeer positief. Het vaccin in doeltreffend gebleken en baarmoederhalskanker is een vreselijke ziekte. Wij zouden het zeker aanraden bij meisjes. Ze moeten het krijgen vóór hun eerste sexuele contacten. Van alle verhalen om toch maar niet te vaccineren krijgen wij de kriebels!

  • Ik kan een formulier niet downloaden

   Dan heeft u waarschijnlijk Adobe Reader nodig. Een programma om downloads mee te kunnen lezen.Klik hier om Adobe te downloaden en te installeren

  • Mag ik reclame ophangen in de wachtkamer?

   Het is in overleg mogelijk om een "dia" te krijgen op ons wachtkamerscherm. We hebben geen prikbord. dat staat namelijk erg rommelig.

  • Heeft een patiënt ook plichten?

   Ja zeker. Als patient heeft u veel rechten maar ook drie plichten

  • Wat is ik niet wordt teruggebeld ?

   Wij bellen in de regel altijd terug als we dat hebben beloofd. Het kan echter - om allerlei redenen- gebeuren dat u (nog) niet bent teruggebeld over een uitslag of behandelplan. U kunt in die gevallen altijd met de praktijk bellen tijdens kantooruren. Soms is het advies al wel bekend en kan de assistente het u meedelen. Soms is er een communicatiefout en wordt die dan verholpen.

  • Wat is een POH-GGZ ?

   Praktijkondersteunster Geestelijke GezondheidsZorg of kortweg POH-GGZ.

   Een hele mond vol. 

    

   Josie van Dijk ondersteunt de huisartsen in de zorg voor patienten met psychologische klachten. Als u met psychologische klachten bij een van de huisartsen op het spreekuur komt, kan het zijn dat hij of zij u doorverwijst naar haar. Zij houdt- in onze praktijk zelf- spreekuren. Volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

   In nauw overleg met de huisartsen verduidelijkt zij de diagnose en uw hulpvraag nog iets verder dan de huisarts in het korte consult kan. Hierdoor wordt voor u ook duidelijker hoe het probleem precies in elkaar steekt. Samen met de huisarts en met haar wordt er dan gewerkt aan een oplossing of therapie.

   Josie van Dijk werkt sinds oktober 2011 in onze praktijk.

  • Doen jullie aan Homeopathie?

   Wij begrijpen niets van Homeopathie en zijn er niet in opgeleid. We laten die behandelingen over aan de homeopaten. Zij dragen dan de risico's betreffende interacties en bijwerkingen.

   Herhaalrecepten van Homeopatische receptuur herhalen wij dus niet.

   In Tilburg zijn een aantal homeopatische praktijken. De bekendste is :

   http:/www.artsenpraktijkhomeopathietilburg.nl/

  • Wat is een praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige?

   Een praktijkondersteuner is in Nederland een paramedisch functionaris op HBO-niveau die is opgeleid om in huisartsenpraktijken bepaalde taken van de huisarts over te nemen. De praktijkondersteuner voert vooral taken uit die protocollair (volgens praktisch uitvoerbare richtlijnen) van de huisarts kunnen worden overgenomen. Vaak betreft het de uitvoering van protocollen betreffende chronische ziekten. Onze praktijkondersteunsters heten Tineke Volmer en JOlanda van Campen

  • Wat doen jullie aan telefonische bereikbaarheid?

    

   Bereikbaarheid heeft onze voortdurende aandacht.  Zo waren wij de eerste huisartsen in de regio die Voip-telefonie hebben ingevoerd. We weten dat we - desondanks - soms minder goed bereikbaar zijn en hebben daar ook maatregelen toe getroffen. Zo is er voor overleg met de assistentes de hele dag de mogelijkheid om te bellen. behalve in pauzes en in het laatste uur van de dag ( 16-17u). Voor spoed is vanzelfsprekend de hele dag de telefoonlijn open. 

   Wij vragen wij u 3 dingen:

   1) Kijk onder het kopje " Wat heerst er in de Reeshof? " of uw klacht er bij staat en wat u alvast zélf kunt doen. Wellicht is een belletje overbodig.

   2) Bestel uw herhaalrecepten via deze website ipv telefonisch

   3) Heeft u de indruk dat onze telefooncentrale "kuren" heeft? Meldt dat dan via het contactformulier op deze site of vertel het de assistentes.

   Bedankt voor uw begrip.

  • Zijn mijn huisartsen met elkaar getrouwd?

   Jazeker, dokter Geelen heet eigenlijk Keulemans-Geelen, maar ze noemt zich in de praktijk bij haar meisjesnaam, om verwarring te voorkomen.